Klantverhalen

Klantverhaal Adviesbureau voor Veiligheid en handhaving

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving (AVH) is een adviesbureau wat gemeenten ondersteunt bij het creëren van een veilige leefomgeving. Met +/- 20 adviseurs werkt AVH door heel Nederland aan verschillende soorten opdrachten. Wij spraken met Alwin de Lijster over de samenwerking tussen AVH en de ICT leverancier Vokus.

Waarom IT uitbesteden?

Wij gingen met onze organisatie van een start-up naar een scale-up. In de start-up fase konden wij alle IT zelf nog vrij eenvoudig regelen, maar in de scale-up fase werd dit anders. Wij waren onze organisatie verder aan het professionaliseren en de IT moest ook naar een hoger niveau getild worden. Dit was kennis die wij zelf niet in huis hadden en dat was de reden dat we onze IT gingen uitbesteden. Met een externe IT-partner kregen wij beschikking over meer kennis en ervaring, waar waardoor wij op het onderdeel IT meer continuïteit, veiligheid en vervanging tot onze beschikking kregen. Deze stabiliteit is voor AVH noodzakelijk om onze dagelijkse werkzaamheden op een veilige manier uit te kunnen voeren. Daarnaast wordt onze eigen organisatie niet ‘verplicht’ om de laatste IT-ontwikkelingen te volgen, maar kunnen wij ons laten adviseren door een IT-partner.

Waarom hebben jullie voor Vokus gekozen?

Als AVH hebben we bewust gekozen voor de samenwerking met Vokus, omdat wij potentie in jullie zagen. We zaten allebei in een fase waarin onze organisaties aan het groeien waren en konden elkaar hierin ondersteunen. Jullie zijn stapsgewijs steeds meer voor onze organisatie gaan doen, waarmee er een fundament voor onze samenwerking werd gelegd.

Nu het fundament voor de samenwerking gelegd is zijn we aangekomen in de fase waarin wij onze IT volledig aan Vokus gaan uitbesteden. De afgelopen periode heeft Vokus laten zien daadwerkelijk van meerwaarde voor onze organisatie te zijn, waardoor wij deze stap met vertrouwen kunnen nemen. Daarnaast heeft Vokus een duidelijk servicepakket, waarmee het voor ons duidelijk is wat wij kunnen verwachten. Dit zorgt voor overzicht en heldere afspraken binnen onze samenwerking!

Wat heeft Vokus voor AVH gedaan?

Binnen onze organisatie heeft Vokus verschillende zaken voor ons opgepakt. Allereerst is onze hardware en daarmee het netwerk verbeterd en zijn daarnaast alle Microsoft licenties van onze medewerkers de verantwoordelijkheid van Vokus. Vokus is voor ons ook een adviserende partner als het gaat om de juiste inrichting van de SharePoint en gebruikersvragen van onze medewerkers.

We zijn nu bezig met de implementatie van VOKUS-BUSINESS binnen onze organisatie. Concreet is dit het beheer van onze werkplekken uit handen geven. Dit omvat de uitrol van systemen, beveiliging, back-up en continuïteit. Door onze werkplekken en de cloud te standaardiseren en automatiseren kunnen we sneller schakelen. Dit betekent dat onze bedrijfsvoering wordt ontzorgd op het gebied van de IT-infrastructuur en het onderhoud hiervan.

De toegevoegde waarde van Vokus in hun werkzaamheden komt naar voren in het meedenken, proactief vooruitdenken en de strategie voor ons uitzetten. Omdat Vokus ons duidelijk meeneemt in de ‘waarom’ krijgen wij een compleet en aansluitend advies. Wij krijgen antwoorden op concrete vraagstukken, zoals: wat is de juiste balans tussen bedrijfskundige inrichting (IT) en de dagelijkse praktijk of een kosten-batenanalyse. Hiermee creëren zij daadwerkelijk meerwaarde voor onze organisatie.

Wat heeft het voor AVH opgeleverd?

Voor onze bedrijfsvoering heeft het veel duidelijkheid en stabiliteit gebracht! Wij weten dat we een betrouwbare IT-partner hebben waar we altijd op terug kunnen vallen. Hiermee hebben wij meer controle en beheersing over onze IT-infrastructuur, wat zorgt voor rust en continuïteit. Op de werkvloer is er voor de eindgebruikers weinig veranderd, wat ik als iets positiefs zie. Medewerkers kunnen gewoon hun werk doen met een paar kleine aanpassingen, terwijl onze IT daadwerkelijk een stuk geprofessionaliseerd is. De wijzigingen zijn dus voornamelijk ‘onder water’ gedaan, maar dat vind ik juist krachtig. Wel kunnen onze medewerkers nu gebruik maken van de supportdesk van Vokus, waardoor zij nu altijd een vast aanspreekpunt voor IT-vragen hebben. Ik merk dat dit voor de adviseurs rust geeft!

Wat vind je van de samenwerking?

Allereerst zou ik onze samenwerking omschrijven als leuk! Wij hebben jullie afgelopen periode zien groeien en zien jullie als een parter waar wij op ‘normaal’ niveau mee kunnen levelen. Daarnaast staan jullie altijd klaar om ons te helpen en denken jullie op een proactieve manier mee in de ontwikkeling van onze organisatie.

Als er afspraken gemaakt worden komen jullie deze na, waarmee wij weten dat we altijd op jullie terug kunnen vallen! Daarnaast staan jullie open voor feedback en zien wij dat jullie deze meenemen in de groei en ontwikkeling van Vokus.