Klantverhalen

Klantverhaal Jonker & Schut

Jonker & Schut is een logistieke dienstverlener in de voedingsmiddelenbranche. Het opslaan van goederen, productie en transport zijn de belangrijkste onderdelen van de dienstverlening. Jonker & Schut heeft meer dan 200 medewerkers verdeelt over 13 locaties. Wij spraken met Albert van de Ridder (ICT-manager) over de samenwerking tussen Jonker & Schut en Vokus.

Waarom IT uitbesteden?

Vanwege de groei van Jonker & Schut in alle aspecten van de bedrijfsvoering, neemt ook het aantal ICT-vragen toe. Jonker & Schut heeft de wens om te vernieuwen en te optimaliseren en dit heeft invloed op ICT-gerelateerde vragen, zoals het behandelen van gebruikersvragen, het beheren en up-to-date houden van alle hardware en software en het optimaliseren van processen binnen de organisatie.

Het aantal vragen overschreed de beschikbare ICT-capaciteit, waardoor we op zoek zijn gegaan naar aanvullende ondersteuning. Dit is deels tijdelijk voor het ondersteunen van gebruikers en meer structureel voor het ondersteunen bij alle technologische ontwikkelingen. De beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel en het op peil houden van kennis is een lastig vraagstuk, wat ook meegewogen heeft in de keuze om een deel van deze taken bij een partner als Vokus onder te brengen.

Waar moet een IT-leverancier aan voldoen?

Om een waardevolle ICT-partner te zijn voor Jonker & Schut, moet je goed zijn in twee onderdelen. Allereerst moet je deskundig zijn in het vakgebied. Daarnaast is het voor ons erg belangrijk dat je als ICT-partner oprecht betrokken bent bij onze organisatie. Als je als leverancier oprecht betrokken en geïnteresseerd ben in onze organisatie, kan er meerwaarde geleverd worden. Deze twee factoren zorgen ervoor dat er een vertrouwensrelatie kan worden opgebouwd, wat de basis is voor een langdurige samenwerking.

Wat heeft Vokus voor Jonker & Schut gedaan?

Vokus levert binnen Jonker & Schut verschillende soorten diensten. Allereerst denkt Vokus mee over toekomstige ontwikkelingen, projecten en innovaties en geeft zij advies op deze onderdelen. Als er naar aanleiding van deze adviezen veranderingen plaatsvinden voor onze medewerkers, is Vokus ook verantwoordelijk voor de kennisoverdracht naar de medewerkers. Op deze manier weet iedereen wat de bedoeling is en hoe het werkt, waardoor er effectief en efficiënt gewerkt kan worden.

Bovendien biedt Vokus ondersteuning bij incidenten en problemen, zodat deze zo snel mogelijk opgelost kunnen worden. Als er storingen of incidenten zijn waarbij een externe leverancier betrokken is, biedt Vokus ook ondersteuning aan deze partijen. Dankzij de opgebouwde kennis van de processen van Jonker & Schut is Vokus hiermee ook voor hen een waardevol aanspreekpunt.

Tot slot zorgt Vokus ervoor dat onze ICT-omgeving kan functioneren. Vokus is verantwoordelijk voor het beheren en up-to-date houden van de standaard hardware en software binnen Jonker & Schut. Dit omvat ook het leveren van diverse ICT-middelen. Vanuit het VOKUS-BUSINESS pakket levert Vokus onder andere de licenties van Microsoft 365, antivirus en RMM. Daarnaast wordt ook het beheer van deze pakketten door Vokus gedaan, waardoor Jonker & Schut compleet ontzorgd wordt.

Wat heeft de samenwerking met Vokus voor Jonker & Schut opgeleverd?

De samenwerking heeft ervoor gezorgd dat wij deskundigheid en extra capaciteit hebben om projecten op te zetten en juist uit te voeren. Dit zorgt ervoor dat wij in staat zijn om stabiliteit binnen onze organisatie te behouden, omdat wij weten dat onze ICT goed geregeld is. Door de deskundigheid, betrokkenheid en interesse van Vokus voor onze organisatie weten wij onze ICT-vragen met een gerust hart bij jullie kunnen neerleggen.

Wat vind je van de samenwerking met Vokus?

De samenwerking met Vokus is heel erg goed! De betrokkenheid en interesse van Vokus voor organisatie heeft ervoor gezorgd dat er een vertrouwensrelatie is opgebouwd. Jullie willen begrijpen wat de vraag achter de vraag is, waardoor je daadwerkelijk meerwaarde voor ons biedt. Bij Jonker & Schut is Vokus werkzaam in een enorm dynamische omgeving, maar jullie gaan hier flexibel mee om. Door jullie flexibele en proactieve manier van werken binnen vooropgestelde kaders, zorgen jullie ervoor dat we een passende en waardevolle samenwerking hebben.

‘Jullie houden je aan wat jullie beloven, maar geven ook eerlijk aan als zaken niet haalbaar of realistisch zijn.’

Daarnaast communiceren jullie duidelijk en eerlijk met ons. Jullie houden je aan wat jullie beloven, maar geven ook eerlijk aan als zaken niet haalbaar of realistisch zijn. Dit zorgt ervoor dat wij van elkaar weten wat wij aan elkaar hebben! Ook in de samenwerking met andere externe leveranciers van Jonker & Schut zijn jullie representatief en denken jullie vanuit de belangen van Jonker & Schut.